TIETOSUOJASELOSTE

Yksityisyytesi kunnioittaminen on meille C Financella Oy:llä (”C Finance”) ensisijaisen tärkeää. Tästä syystä olemme luoneet oheisen tietosuojaselosteen, joka kuvailee kuinka me käsittelemme asiakkaidemme meille antamia henkilökohtaisia tietoja. Tietosuojaseloste sanelee myös mitä sinulla asiakkaanamme on meiltä oikeus vaatia ja miten tämä käytännössä tapahtuu.

Mahdolliset kysymykset yksityisyyden suojaan, tietosuojaan, tai henkilötietoihin liittyen voit lähettää suoraan osoitteeseen info@cfinance.fi

1.Yleistä C Finance Oy:stä.

C Finance tarjoaa luottoja asiakkaille Suomessa toiminimellä LuottoRaha.

Me C Financella sitoudumme tämän tietosuojaselosteen kautta kunnioittamaan ja suojaamaan sinun henkilötietojasi ja sinun yksityisyyttäsi Suomen lain, alakohtaisten säädösten sekä muiden asianmukaisten normien mukaisesti.

2.Henkilötietojen käsittelystä

2.1.Mitä henkilötiedoilla tarkoitetaan?

Henkilötiedot ovat tietoja jotka voidaan kytkeä sinuun henkilönä. Tällä tarkoitamme esimerkiksi nimeäsi, kotiosoitettasi, puhelinnumeroasi, sähköpostiosoitettasi tilinumeroasi, evästeitä jne. Henkilötiedot ovat siis tietoja jotka voidaan liittää sinuun suoraan tai välillisesti.

Ne henkilötiedot joita me käsittelemme ovat nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite, kotiosoite, puhelinnumero, tulot, kotitalouden tiedot, tilitiedot samoin tietyissä tilanteissa muut tiedot jotka ovat meille jakanut.

2.2.Mitä tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyllä?

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan tässä tietosuojaselosteessa kaikkea toimintaa, jossa henkilötietojasi käsitellään. Tämä voi esimerkiksi olla tietojen keräämistä, kirjaamista järjestelmiin, tilisiirtojen suorittamista yms. Henkilötietojen käsittelyyn lukeutuu myös tietojen säilöminen, arkistointi ja karsiminen.

2.3.Keitä tietojenkäsittely koskee?

C Finance käsittelee luotonhakijoiden tietoja.

2.4.Kuinka me keräämme sinun henkilötietojasi?

Pääasiallisesti keräämme tiedot suoraan sinulta.

Tietyissä tilanteissa keräämme myös tietoa kolmansilta osapuolilta. Keräämme tietoa Väestörekisterikeskukselta, Instantor Oy:ltä, Soliditet Oy:ltä, Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän avulla sekä Ve:n VeCapture työkalun avulla luotonantajan kotisivuilta. Asiakasrekisteriin tallennetaan luottohakemuksen ja sen käsittelyn yhteydessä saatuja tietoja, myönnettyä luottoa ja sen nostoa koskevia tietoja sekä luoton hakemiseen ja nostamiseen käytetyn tietokoneen IP-osoite. Luotonantaja tallentaa ja säilyttää henkilötiedot rekisterissään Tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti.

2.5.Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Syy siihen, että käsittelemme henkilötietojasi, on luottosopimuksen sanelemien ehtojen täyttäminen sekä laillisten velvollisuuksien täyttäminen C Financen osalta.

Henkilötietojasi voidaan käyttää C Financen palvelujen parantamiseen sekä markkinointitarkoituksiin, edellyttäen että meillä on sinun suostumuksesi tähän.

C Finance käsittelee henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon. Tämä tehdään, jotta voimme taata nopean ja turvallisen päätöksenteon luottohakemusten käsittelyssä.

2.6.Miksi käsittely on tarpeellista?

Olemme tunnistaneet laillisen perusteen kaikille käsittelytoimenpiteille jotka suoritamme. Me käsittelemme henkilötietoja seuraavissa tilanteissa;

 • Suostumus – Kun olet antanut suostumuksen toimenpiteelle. (Voit aina perua aiemmin antamasi suostumuksen).
 • Sopimus – Täyttääksemme sopimuksen jonka olet solminut kanssamme.
 • Oikeudellinen velvollisuus – Kuluttajansuojalaki, kirjanpitolaki ja rahanpesulaki asettavat tietyissä tilanteissa osaltamme velvollisuuden käsitellä henkilötietoja. Näissä tapauksissa käsittelemme henkilötietoja, kun lain sanelema velvollisuus toimenpiteelle täyttyy.
 • Edunvertailu – Tietyissä tilanteissa teemme edunvertailun henkilötietojen käsittelystä ja käsittelemme tietoja, mikäli katsomme että etu käsittelystä on suurempi kuin sinun etusi tietojen käsittelemättä jättämisestä.

2.7.Kenelle/Keille jaamme henkilötietojasi?

Me C Financella emme koskaan jaa tietojasi kolmansille osapuolille ilman syytä. Tietojen jakamista sisäisesti C Finance konsernissa suoritetaan, mikäli toimenpide nähdään välttämättömäksi, mm. luottopäätöksen tekoon, asiakaspalveluun, asiakassuhteen hoitamiseen ja viestintään, riskien hallintaan sekä suostumuksellasi suoramarkkinointiin.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, jos taho on viranomainen, jolla on oikeutus saada tiedot käsiteltäväkseen. Luottotietojen käsittelyn ja laskutuksen, sekä perinnän yhteydessä toimenpiteistä vastaavat tahot ovat oikeutettuja saamaan tarvittavat tiedot. Luotonantajalla on myös oikeus luovuttaa asiakasrekisterin tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta toisille luotonantajille Suomen Asiakastieto Oy:n kyselyjärjestelmään. Kaikki henkilötiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Yhteistyökumppanimme Ve:n kanssa keräämme tietoa VeCapture työkalun avulla kotisivuillamme. Tietoa voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin sen mukaan, mitä on ilmoitettu meidän, sekä Ve:n tietosuojaselosteessa.

Kaikki henkilötiedot käsitellään luottamuksellisesti.

3.Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään riippuu siitä millä perusteella tiedot on kerätty. Emme koskaan säilytä tietoja pidempään, kun kullekin toimenpiteelle on tarkoituksenmukaista. Säilytysaika määräytyy useimmissa tapauksissa lain sanelemien säilytysvelvollisuuksien mukaan. Alta näet kuinka kauan mitäkin tietoa säilytetään tapauskohtaisesti.

  • Laskutus- ja maksuperustein kerätyt tiedot säilytämme osana kirjanpitoalustaa seitsemän (7) vuoden ajan alustan luomispäivästä alkaen.
  • Suoramarkkinointia varten säilytämme henkilötietosi 12 kuukautta sopimussuhteen päättymisestä.
  • Rahanpesulain vaatimia tietoja säilytetään viisi (5) vuotta rahojen siirron päivämäärästä eteenpäin.
  • Täyttääksemme lakisääteiset velvollisuudet, vaatimukset, ohjeistukset sekä päätökset ja ohjesäännöt säilytämme henkilötietoja laissa määrätyn ajanjakson ajan.

4.Turvallisuus

Olemme tarkkoja siitä, etteivät henkilötiedot jotka olet meidän käyttöömme antanut leviä asiaankuulumattomille tahoille. Tästä syystä työskentelemme jatkuvasti turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Käytämme asianmukaisia teknisiä ja järjestöllisiä turvallisuustoimenpiteitä suojellaksemme sinun henkilötietojasi vahingolta ja perusteettomalta tarkastelulta.

5.Sinun oikeutesi meitä kohtaan

Henkilötietojen käsittelyn tulee aina tapahtua lainmukaisesti. Laki jota tältä osin sovelletaan palveluumme on niin kutsuttu tietosuoja-asetus, joka on koko Euroopan unionin kattava asetus. Tietosuoja-asetusta koskeva uudistus antaa sinulle seuraavat oikeudet:

Oikeus tietoon: Sinulla on oikeus saada tietoa, jos ja kun sinun henkilötietojasi käsitellään. Sinun tulee saada tämä tieto, kun tietojasi kerätään sekä sinun pyytäessä. Me annamme nämä tiedot maksutta pyytäessänne.

Oikeus oikaisuun: Tahdomme luonnollisesti, että se tieto mikä meillä sinusta on pitää paikkaansa. Jos jokin sinua koskeva tieto ei ole paikkansapitävä on sinulla oikeus saada väärä tai puutteellinen tieto korjattua.

Oikeus tietojen poistamiseen: Useimmissa tapauksissa säilytämme henkilötietojasi lain määräämän pakon edessä. Oikeus tietojen poistamiseen on näin ollen melko rajattu.

Seuraavissa tapauksissa sinulla on oikeus vaatia tietojesi poistamista:

   • Henkilötietosi eivät enää ole tarpeellisia sitä tarkoitusta varten, jonka takia niitä on kerätty tai käytetty.
   • Peruessasi suostumuksesi henkilötietojesi säilyttämiseen siinä tapauksessa, että henkilötietoja säilytetään ainoastaan tämän suostumuksen nojalla.
   • Edunvertailutilanteessa jossa voidaan todeta, että henkilötietojen poistamiselle on painavammat perusteet kuin säilyttämiselle.
   • Tilanteessa jossa osaltamme henkilötietoja käsiteltäisiin laissa määrättyjen käytäntöjen vastaisesti.
   • Jos laki tai muu säännös vaatii tietojen poistamista.

Oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä: Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia tietojenkäsittelyn rajoittamista vain tiettyihin rajattuihin toimenpiteisiin.

Oikeus rajoitukseen: Sinulla on oikeus vaatia tietojen käytön rajoittamista. Voit esimerkiksi aina vaatia, ettei henkilötietoja käytetä suoramarkkinointiin. Tässä tapauksessa meillä ei ole oikeutta lähestyä sinua suoramarkkinoinnin saralla.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat tiedot jotka olet meidän käyttöömme luovuttanut jäsenneltynä ja yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa. Tämän lisäksi sinulla on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

6.Yhteystietoja

Me C Financella vastaamme omasta toiminnastamme. Toisin sanoen olemme Rekisterinpitäjä joka vastaa tietosuoja-asetuksen noudattamisesta.

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyn osalta, haluat saada tietoa siitä, miten me henkilötietojasi käytämme, oikaista tai poistaa henkilötietojasi pyydämme sinua ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@cfinance.fi

Jos koet että olemme käsitelleet henkilötietojasi tietosuoja-asetuksen vastaisesti voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.

 

Viimeksi päivitetty: 14.12.2018.