Rekisteriseloste


C Finance Oy on suomalainen, rahoituspalveluita tarjoava yksityinen osakeyhtiö. C Finance Oy myöntää kulutusluottoja (LuottoRaha LR -aputoiminimellä) Internetissä nopeasti, turvallisesti ja ilman vakuuksia
Yrityksemme oli yksi ensimmäisiä kulutusluottoja myöntäviä yrityksiä Suomessa ja aloitti toimintansa jo vuonna 2005. Yritys toimii Suomessa ja Ruotsissa.
LuottoRaha-sivusto avattiin vuonna 2013 palvelemaan asiakkaiden muuttuvia rahoitustarpeita.

REKISTERISELOSTE (HenkTL 10§, 523/1999)

 1. Rekisterinpitäjä:

  C Finance Oy

  Y-Tunnus: 1977623-9

  Osoite: Annankatu 16 B, 00120 Helsinki.

  Puhelin: 09 315 77610 (pvm)

  Sähköposti: asiakaspalvelu@luottoraha.fi

  www.luottoraha.fi
 2. Rekisteriasioista vastaa:

  C Finance Oy / Asiakaspalvelu

  Puhelin: 09 315 77610 (pvm)

 3. Rekisterin nimi:

  C Finance Oy:n asiakasrekisteri

 4. Rekisterin käyttötarkoitus:

  Rekisterin tietoja käytetään luottopäätösten tekemisessä sekä luoton laskutuksessa. Tietoja käytetään yleisesti myös asiakassuhteen hoidossa, esimerkiksi mahdollisten palvelussa ilmenevien häiriöiden tiedottamisessa. Luotonantaja hyödyntää rekisterin tietoja oman toimintansa tilastointitarkoituksissa, jolloin luotonsaajan henkilöllisyys luonnollisesti suojataan. Luotonantaja hyödyntää asiakasrekisteriä myös suoramarkkinointitarkoituksissa. Asiakas voi halutessaan kieltää luotonantajaa lähettämästä hänelle suoramarkkinointiviestejä. Suoramarkkinointieston asettaminen tapahtuu joko soittamalla tai lähettämällä sähköpostia LuottoRahan asiakaspalveluun.

 5. Rekisterin tietosisältö:

  Rekisteriin tallennetaan henkilöstä seuraavat tiedot: Rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, posti- ja kotiosoite, puhelinnumero, tillinnumero sekä Bisnode Oy:ltä saatu tieto henkilön luottokelpoisuudesta. Myyntihistoriatietoja säilytetään rekisterissä 5 vuoden ajan. Maksusaatavatietoja säilytetään rekisterissä kunnes luotonsaaja on maksanut luottonsa kokonaisuudessaan.

 6. Tietolähteet:

  Rekisteriin tallennettavista tiedoista osan asiakas antaa itse. Lisäksi rekisteriin tallennetaan C Finance Oy:n asiakkaan suostumuksella tarkastamat tiedot henkilön luottokelpoisuudesta sekä yksityishenkilöiden nimi- ja osoitetiedot Väestörekisterikeskukselta ja mahdollisesti tietoja välittäviltä yrityksiltä.

 7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirrot:

  Tietoja luovutetaan ainoastaan laskutuksesta ja perinnästä vastaaville yrityksille sekä tarvittaessa viranomaisille. Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

  Sähköinen aineisto: Käyttäjätunnuksin suojattu tietojärjestelmä palveluntarjoajan suojatussa palvelin-ympäristössä.

 9. Tarkastusoikeus:

  Henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin merkityt tiedot. (HenkTL 26§). Pyynnöt tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle.